Collectie Gelderland

Apeldoorn's Zomerblad : zaterdag 19 september 1925

Tijdschrift. Apeldoorn's Zomerblad : zaterdag 19 september 1925. 3e jaargang, nr 20. - pp. 1-16. - Orgaan van de V.V.V. Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer Apeldoorn Vooruit. - Uitgave: Electrische Drukkerij W. de Wekker, Apeldoorn. - Verschijnt wekelijks gedurende de zomermaanden.