Collectie Gelderland

Beker van aardewerk met randlip, uit brandskeletgraf

Beker met randlip uit een brandskeletgraf. In 1937 vond Van Giffen een brandskeletgraf onder een tumulus (de Kloosberg in Berg en Bos, diameter ca. 12 m, hoogte ruim 1 m) met onbekende of geen randstructuur. Het rechthoekige graf mat 2 x 0,60 m en was slechts 10 cm diep in de vaste grond onder het structuurloze heuvellichaam ingegraven. De grafkuil was ZZO-NNW georiƫnteerd. Uit de tekening en de summiere beschrijving van de kuil kan afgeleid worden, dat het kennelijk gaat om een verkoolde kist met daarbinnen een langgerekte spreiding van de crematie. Datering: Late Bronstijd - Hallstatt A2 (Ca. 1200-1050 voor Chr.).