Collectie Gelderland

Having from time to time a relation to = Van tijd tot tijd in een relatie staan tot

Kunstenaarsboek. Lawrence Weiner ; photogr. Cor van Weele. - 1e ed. - Uitgever: Amsterdam : Art & Project, 1976. - [52] p. ; 17x11 cm. - Eerder verschenen in 1971 en 1973. - Oplage: 500 ex. - Uitspraken waarin de begrippen "van tijd tot tijd" en "misschien", centraal staan. De uitspraken zijn in het Nederlands en Engels. Vertaling (uit het Engels) door Louise van Santen en Coosje Kapteyn-van Bruggen.