Collectie Gelderland

Nippon - Holland

herinneringspenning Nippon - Holland met randtekst Nippon Tai Koen No Sei-Si Holanda Ni Kitaroe; 1609 - 1862; Onder de regering van Zijne Majesteit Willem III, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, Groothertog van Luxemburg, enz. enz. enz., in de maand Junij 1862 (zijnde de vijfde maand van het tweede jaar Boen Koe der Japansche tijdrekening), heeft voor het eerst een gezantschap van Zijne Majesteit den Taikoen van Nippon het vanouds bevriende Nederland bezocht : tot aandenken aan deze belangrijke gebeurtenis wordt de naamlijst der leden van het Japansche gezantschap door den druk uitgegeven. Boek; WorldCat; Nederlands; Uitgever: Leyden : A.W.Sythoff, 1862; Onder de Regering van Willem III Koning der Nederlanden G.H.L.; IVB 64