Collectie Gelderland

Schilderij voorstellende Willem van Tongeren door Evert Pater

Portret op doek van Willem van Tongeren (1864-01-20/1942-11-07) in vergulde lijst. Hij was een van de laatste en markantste marskramers uit de omgeving van Apeldoorn. Het schilderij is door het echtpaar Vellkoop geschonken aan E. Kroon.