Collectie Gelderland

Over de oudste Vaderlandsche schansen, bepaaldelijk de Huneschans aan het Udeler-meer

Boek. Door L.J.F. Janssen. - Uitgever: Arnhem : Nijhoff, 1843. - 122 p. : ill. ; 22x13 cm. - + 2 bijlagen: 1. Het Uddeler Meer, door J. Lorië (4 p.) (1910) en 2. kaart van de Hune-schans, met profielen en vondsten. - Overgenomen uit: Bijdragen voor Vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde ; dl. 4, p. 72-122. - Is F497-088.