Collectie Gelderland

De notenkraker

Tijdschrift. - 12e jrg. nr. 31. Zondagblad van "Het Volk" no. 3617 van 3 augustus 1918. - Uitgever: Amsterdam : [Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP)] ; 1918. - 8 p. : ill. ; 33 cm. - Met tekeningen van Albert Hahn. - Ondertitel: "Na vier jaren oorlog".