Collectie Gelderland

Geldersche My van Landbouw

herinneringspenning aan Geldersche Maatschappij van Landbouw; 1846; Afdeling Arnhem; 1855: J. van Ingen voor 3 rijpe Meloenen; nr B 46