Collectie Gelderland

Doop Prins Willem Frederik

Historische prenten. Ets: De doop van de Erfprins (de latere Willem I) in de Grote Kerk te 's Gravenhage. Rechts de preekstoel. Daaronder de doopplechtigheid. Links een verhoging met stoel voor de stadhouder. Met 6 regelig, gegraveerd gedicht: Prins Willem Frederik, daar 't land zijn Heil van hoopt ( ....) voortgeplant. Dat.: 1772.