Collectie Gelderland

Brandspuit met dissel, ca. 1880

Rond 1880 schaft de gemeente Apeldoorn een nieuwe brandspuit aan. Het dorp groeit in die jaren hard en het oude materieel voldoet niet meer. Naast de traditioneel brandgevaarlijke boerderijen met rieten daken worden er steeds meer bedrijven en fabrieken opgetrokken. De nieuwe brandspuit moet van ver komen, uit het Groningse Midwolda, van de firma A.H. Van Bergen. Ongetwijfeld is de brandspuit gebruikt door de mannen van de in 1883 opgerichte '1ste Apeldoornsche Vrijwillige Brandweer'. Zij waren jarenlang verantwoordelijk voor de brandbestrijding in Apeldoorn. De omliggende dorpen hadden hun eigen vrijwillige korpsen. Het belang van de Vrijwillige Brandweer stond als een paal boven water en de mannen vervulden hun taak dan ook met trots. In 1933 vieren ze hun vijftigjarig jubileum met onder andere een tentoonstelling en een feestelijk diner in zaal Bordelaise. Tegen die tijd was de spuit uit Midwolda allang vervangen door gemotoriseerde bluswagens. Die werden ook niet meer in Groningen gekocht, maar gewoon in Apeldoorn, bij machinefabriek J. & H.W. van der Ploeg die zich begin twintigste eeuw had gevestigd aan Kanaal Zuid. Het waren ook vrijwilligers van de Apeldoornse brandweer die iets meer dan 100 jaar later in hun avonduren deze brandspuit weer opknapten. De spuit werd in 1984 door de gemeente geschonken aan de oudheidkundige vereniging Felua. Die Felua-collectie vormt al sinds de jaren vijftig een belangrijk onderdeel van de historische collecties van wat nu CODA Museum is. (Zie ook: herinneringsboek van het '1ste Apeldoornsch Vrijwillig-brandweercorps te Apeldoorn' , 1933. 31 pagina's waarvan 8 met foto's.)