Collectie Gelderland

Waerachtigh verhael, van twee wonderlycke voorteeckenen die Godt Almachtigh gelieft heeft te openbaren omtrent de stadt Aernhem. Dienende tot een troost en seeckerlijcke hoop van hare toekomende verlossinge uyt desen tegenwoordigen droevigen toestant

Boek. Uitgever: [S.l. : s.n], 1672. - 7 p. ; 19x15 cm. - Met ornament. - Geschrift waarin de hoop wordt uitgesproken op een spoedige verlossing van de Franse bezetting in het Rampjaar 1672. - Is F482-087.