Collectie Gelderland

Hans Eykelboom : biografie 1949-1996 : een portretfoto uit ieder jaar van mijn leven gecombineerd met een afbeelding van een camera die in dat zelfde jaar als nieuw op de markt kwam = biography 1949-1996 : a portrait photograph from each year of my life combined in each case with a picture of a camera that was introduced in that same year

Kunstenaarsboek. [Hans Eykelboom ; vert. Tryntsje Bakkum]. - Uitgever: Arnhem : Eykelboom, 1996. - [32] p. : foto's ; 25x25 cm. - Uitgave mogelijk gemaakt door het Prov. museum voor fotografie Antwerpen België. - Oplage: 600 ex. ISBN: 9075848013.