Collectie Gelderland

Rozet

In het midden een bloem. Daaromheen een krans van eikenbladeren. Links en rechts daarvan een palmet. Eronder en erboven twee naar binnen krullende motieven, bekroond met knop. Tussen de palmet en het krulmotief telkens een voluutvormig acanthusblad. Eronder schaalaanduiding in Ned. duim. 1859