Collectie Gelderland

Barneveld onder de regering der Ampts-jonkers, 1648-1795

Boek. Door een plattelands-burgermeester. - Uitgever: Barneveld : Barneveldsche boek-, courant- en handelsdrukkerij, 1871. - 64 p. ; 23x14 cm. - Een plattelands-burgemeester pseud. van Charles Auguste Nairac. - Is F495-087.