Collectie Gelderland

Theelepel uitgereikt aan gastgezinnen voor Arnhemse evacuees (1944-1945).

Zilveren herinneringslepel (theelepel).Op het heft van de lepel is een afbeelding van de St. Eusebiuskerk gegraveerd met daaronder de tekst 'Arnhem 1945'. Aan ommezijde een door bloemen en het wapen van Arnhem omlijste cirkel waarin de tekst 'Door opbouw en bloei. Door eendracht. Arnhem mei 1955'. De lepel werd in mei 1955 uitgereikt aan gastgezinnen voor Arnhemse evacuees in de jaren 1944-1945. Ze wordt bewaard in een doosje met geïllustreerd opschrift (wapen van Arnhem) 'Arnhem door strijd geschonden, door eendrachtige samenwerking van gemeentebestuur en burgerij in vrijheid herbouwd'. In het doosje tevens een begeleidend schrijven van burgemeester en secretaris.