Collectie Gelderland

Weer bewust geworden gedachtenbeeld

Kunstenaarsboek. Marten Hendriks. - Uitgever: Velp : Kantoor voor Cultuur Extracten, 1983. - [80] p. : ill. ; 22x16 cm. - Zeefdruk omslag: Hans Gaarenstroom. - Tekstletter: Garamond. Papier binnenwerk: acasia, 115 gr. - Uitgave i.s.m. het Gemeentelijk Van Reekum Museum. - Zie ook: AB02270.