Collectie Gelderland

Gerard van Loons Aloude Hollandsche histori der keyzeren, koningen, hertogen en graaven; welken, sedert de komst der Batavieren in het thans genaamde Holland, tot de herstelling van 's Graaven Florents den eersten zoon, aldaar het hooggebied gehad hebben. : Beweezen en bevestigd door de woordlyke getuygenissen van zoodaanige schryvers, welken in en naast die tyden geleefd hebben, als de beschreevene zaaken zyn voorgevallen: : en voorts nog versierd en opgehelderd met de noodige landkaarten, geslachtlysten, keyzer- en koninglyke penningen en veelvuldige andere gedenkstukken, in die overoude tyden gemaakt : deel I

Boek. Gerard van Loon ; platen gegrav. door J. Folkema naar tekeningen van C. Pronck, e.a. - Uitgever: 's Graavenhaage : by Pieter de Hondt, 1734. - [XL], 348, [23]; [III] : ill., krt., tab. ; 42x27 cm. - Twee delen. Deel 1. - Met reg. - Frontispice in dl. I.; titelvignet in beide dl.; grav. binnen de tekst; grav., krt. en geslachtslijsten buiten de tekst. - Onderwerp: Geschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen. - Is F601-103. - Zie ook B00038-002.