Collectie Gelderland

Koperen schaalmodel De Naald in Apeldoorn, 1901

Koperen schaalmodel van De Naald in Apeldoorn. Los geplaatst op een rond plateau waarop een zeshoekig hekwerk. Op De Naald (een obelisk) de inscripties zoals in werkelijkheid op het monument. Aan de voorzijde: Het wapen van de Nederlandsche Leeuw met de tekst: 'Onthuld door koningin Wilhelmina op de 19e maart 1901'. Aan de rechterzijde: 'Gesticht door de ingezetenen der gemeente Apeldoorn als een dankbare hulde aan de doorluchtige ouders van hare majesteit koningin Wilhelmina'. Aan de linkerzijde: 'Aangeboden aan Hare Majesteit bij gelegenheid van het huwelijk met zijne Hoogheid Hendrik Hertog van Medulenburg op den 7e februari 1901. Aan de achterzijde: portretten van Wilhelmina en Hendrik. Op het plateau ligt een rond daarin passend papier waarop het etiket: foto Starke.