Collectie Gelderland

bekendmaking van de staat van beleg aan het Nederlandsche volk

Affiche. Bekendmaking aan het Nederlandsche volk door de minister voor Algemeene Oorlogsvoering van het koninkrijk, P.S. Gerbrandy, van de Bijzonderen Staat van Beleg. 1945