Collectie Gelderland

Geen titel

Sacramentsprocessie over het terrein van het Sanatorium Berg en Bosch tijdens het eerste lustrum. Midden in het bos stonden rustaltaren, waar men tijdens de processie stopte om het sacrament te ontvangen. De processie duurde anderhalf tot twee uur. Negen foto's van de processie.