Collectie Gelderland

Bezoek Apeldoorn aan Minden in 1966

herinneringspenning van de stad Minden (West-Duitsland) op 11 en 12 oktober 1966, aangeboden aan de burgemeester van Apeldoorn, mr A.L. des Tombe, tijdens een bezoek van een deputatie van het gemeentebestuur van Apeldoorn a/d stad Minden. Voorzijde: afbeelding van het wapen der stad; rechts tweehoofdige gekroonde adelaar met gespreide vleugels; links twee kruisende sleutels met naar boven gerichte baarden boven het wapen "MINDEN" met eronder het getal 900; keerzijde: afbeelding van de Dom van Minden. (P29). zie ook: AA011-264