Collectie Gelderland

Wildeman

Wildeman (zestiende eeuw) is een beeldje van een naakte man met een lendendoek van boomblad en een knots in zijn hand. Het beeldje staat op circa vijf meter hoogte in een nis in de gevel. Het pand is een rijksmonument. Het Monumentenregister spreekt over een pand uit de late middeleeuwen, maar de gevel lijkt eerder uit de eerste helft van de negentiende eeuw te dateren. Het beeldje is een stuk ouder. Het komt al voor in processtukken rond 1600. In de wildeman was in die tijd een veel gebruikte term voor een herberg of café. Begin negentiende eeuw zat in het pand De Wildeman een bakkerij, ‘waarin zedert lange jaren de Broodbakkers Affaires met veel succes is gedirigeerd’, aldus de Arnhemsche Courant van 23 april 1814.