Collectie Gelderland

Muurreliëfs

Muurreliëfs (1964) waren abstracte figuratieve voorstellingen in de wanden van de open ruimte onder het Christelijk Lyceum aan de Bernhardlaan. Door sloop zijn ze verloren gegaan.