Collectie Gelderland

Monument bombardement gasfabriek

Monument bombardement gasfabriek (2016) is een plaquette met zeven namen en de tekst ‘Ter nagedachtenis aan hen die vielen bij het bombardement van de gasfabriek op 22 februari 1944’. Het geallieerde bombardement was gericht op de gasfabriek op industrieterrein Het Broek, maar raakte ook huizen. Er vielen 57 doden. De plaquette hoorde bij een monument op het terrein van de gasfabriek. In de jaren zestig zijn de gasfabriek en het monument gesloopt. De plaquette bleef bewaard.