Collectie Gelderland

Burgerklok

Burgerklok (1956) is door de Arnhemse burgers aan de gemeente aangeboden als blijk van dank voor de snelle wederopbouw van de stad. De klok van duizend kilo werd op het Velperplein geplaatst. In 1961 werd de klok naar de Lauwersgracht verplaatst. Op deze plek werd het handmatig luiden van de klok vervangen door een elektronisch mechaniek. De klok heeft in de rand een inscriptie van de Arnhemse dichter Bernard Verhoeven: ‘Saamhorigheid schiep mij uit vuur en brons tezaam. Het hart der burgerij kreeg een tong van metaal. Tot dank voor het vroed beleid, dat riep in het bestaan een stouter stad en mij’.