Collectie Gelderland

Verwrongen staal

<p>Verwrongen staal (2019) is een stuk staal welke is geplaatst op twee stalen staanders. Het stuk staal is begin 2018 tijdens archeologische werkzaamheden bij het zgn. Coberco-terrein door archeoloog Leo Smole opgegraven. Het drie bij vier meter grote stuk staal is een onderdeel geweest van de tweede Rijnbrug waar tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 hevig om is gevochten. Deze Rijnbrug werd in oktober 1944 zwaar gebombardeerd door de geallieerden en wat er nog van resteerde werd in februari 1945 door de Duitsers opgeblazen. De eerste Rijnbrug werd in 1935 in gebruik genomen en werd tijdens de invasie van de Duitsers in 1940 door het Nederlandse leger opgeblazen. De huidige brug, de derde brug die vanaf 1978 John Frostbrug heet, is in 1950 in gebruik genomen.</p>