Collectie Gelderland

Gebrandschilderde ramen

<p>Gebrandschilderde ramen (1951) van de Sint Walburgiskerk bevinden zich in de Sacramentskapel rechts achterin de kerk. De kerk, de oudste kerk van Arnhem, is rond 1375 gebouwd op de restanten van de oude waltoren en de oude stadsmuur van Arnhem. Na de beeldenstorm werd de kerk onder meer gebruikt als gevangenis en wapenarsenaal. Tussen 1851-1854 werd de kerk gerestaureerd door architect Theo Molkenboer (1796-1863). Hij nam enkele rampzalige beslissingen waardoor de noordelijke toren instortte. Deze toren werd in 1855 herbouwd. Tijdens de Slag om Arnhem brandde de kerk volledig uit. Na de oorlog werd ze herbouwd en uitgebreid. Een van de vier gebrandschilderde ramen, het zijn dus geen glas-in-loodramen, toont de brand van de Sint Walburgiskerk in 1944.</p>