Collectie Gelderland

Hoogaltaar en preekstoel

Hoogaltaar en preekstoel uit de St. Martinuskerk dateren uit de tweede helft van de negentiende eeuw.