Collectie Gelderland

Plaquette evacuatie Gasthuisbewoners

Plaquette evacuatie Gasthuisbewoners (1953) is een vierkante bronzen plaquette die door het bestuur van de Drie Gasthuizen aan zorginstelling Insula Dei werd geschonken uit dank voor het verlenen van onderdak aan de bewoners van het Sint-Catharinagasthuis. Dit werd tijdens de bombardementen in 1944 verwoest. De plaquette bevindt zich bij de entree van Insula Dei in de gang naar de kapel. Die kapel is gebouwd in  1956 en een ontwerp van de Apeldoornse architect J. van Dongen.