Collectie Gelderland

Kruiswegstaties

Kruiswegstaties (1961) werd na sluiting van de Sint-Walburgiskerk verwijderd en opgeslagen in het depot van de kerk.