Collectie Gelderland

Spijkerkwartier - Boulevardkwartier

Spijkerkwartier - Boulevardkwartier is sinds 2007 een rijksbeschermd stadsgezicht. Het gebied was in 1853 een stedenbouwkundig ontwerp van stadsarchitect H.J. Heuvelink, maar kwam pas circa 25 jaar later met het zgn. Boulevardplan van zijn zoon H.J. Heuvelink jr. echt van de grond. De wijk Spijkerkwartier, waar het Boulevardkwartier een onderdeel van is, is groter dan het beschermd stadsgezicht. Maar het deel Steenstraat en noordelijk er van vallen niet onder de beschermde status. De Parkstraat deelt de wijk min of meer in tweeën, “boven” het Spijkerkwartier en “onder” het Boulevardkwartier. In de Kastanjelaan, midden in de wijk, staan bij huisnummer 31 nog twee oude hekpalen met resp. de naam “Gelders” en “Spyker”. Deze palen markeerden de oprijlaan van het voormalige in 1879 gesloopte landgoed het Gelders Spyker. <br><p>De bebouwing in de wijk dateert grotendeels uit de tweede helft van de 19e eeuw en bestaat voor een groot deel uit aaneengeschakelde herenhuizen met vele tijdspecifieke detailleringen. In het deel Spijkerkwartier heeft in de jaren zeventig stadsvernieuwing plaatsgevonden, echter zonder aantasting van het karakter van de wijk.</p><p>Het gebied kent meerdere opvallende gebouwen, zoals de technische school Boulevard Heuvelink (1895, architect J.W.C. Tellegen) en de Lorentz HBS (1904, architect G. Versteeg).</p><p>Een blauwe punt in de plattegrond is een rijksmonument, een rode punt is een gemeentelijk monument.</p>