Collectie Gelderland

Monument april-mei staking

<p>Monument april-mei staking (1950) ter nagedachtenis aan de negentien mensen die tijdens de April-meistaking 1943 op de Waterberg zijn gefusilleerd. Het monument, naar ontwerp van gemeentelijk ir. J. Enklaar, bestaat uit een houten kruis, geplaatst op een voetstuk van veldkeien. In het voetstuk zit een gedenkplaat met de namen van de negentien slachtoffers. Zo’n vijftien meter naar rechts ligt een stapeltje stenen. Dit zijn de resten van het oorspronkelijke monument en dit zou de plek zijn waar de mannen daadwerkelijk zijn gefusilleerd.</p>