Collectie Gelderland

Anker

Anker van linieschip Waterloo, is in 1877 geschonken door de Minister van Marine. Het symboliseert het houvast dat Bronbeek oud-militairen biedt. Vanaf 1997 vindt ieder jaar bij het anker een herdenking plaats van de honderden mannen die omkwamen bij de slag in de Javazee op 27 en 28 februari 1942.