Collectie Gelderland

Catharinen Doelen anno MDCLXV

Catharinen Doelen anno MDCLXV is een gevelsteen waarvan de herkomst niet helemaal duidelijk is. Zeker is dat op deze plaats in het verleden een pand heeft gestaan dat Sint-Catharinen Doelen heette. Doelen waren in de zeventiende eeuw oefenplaatsen voor boogschutters en schutterijen. Er vonden ook balspelen (kolven) plaats. Het pand werd door het Bakkers- en Brouwersgilde gebruikt voor haar bijeenkomsten; vanaf het einde van de zeventiende eeuw als huurder en vanaf het einde van de achttiende eeuw als eigenaar. MDCLXV staat voor 1665. Mogelijkerwijs werd het pand tot dat jaar gebruikt door schutterij De Oude Kraan, ook wel de Oude Kraniers genoemd. Deze schutterij hoorde waarschijnlijk bij het Schippersgilde.