Collectie Gelderland

Op eigen benen

Op eigen benen (2019) staat rechts voor de ingang van het kantoor van LeisureLands in Presikhaaf. De twee grote houten voeten met onderbeen hebben ieder tien tenen, dus opgeteld twintig tenen. Het beeld is gemaakt n.a.v. de twintigste verjaardag van de verzelfstandiging van de toenmalige Recreatiegemeenschap Veluwe (tegenwoordig Leisurelands) en is ook een verwijzing naar de twintig recreatiegebieden die Leisurelands in 2019 in eigendom had. Het idee van het beeld is van oud-directeur Erik Droogh, het beeld is gemaakt door Tommy Carving houtsculpturen.