Collectie Gelderland

Futura Fantastica

Futura Fantastica (2021) is een positieve weergave van een planologische inrichting hoe Nederland er in de toekomst uit zou kunnen zien. Daarbij als achterliggende gedachte dat zo’n toekomst er spectaculair anders zou kunnen uitzien dan we ons nu kunnen voorstellen.<br><p>Concreet kijk je vanaf de Nijmeegse stuwwal over het water richting het noorden met in de verte de Hoge Veluwe met jachtslot St. Hubertus dat aan het water staat. Daarachter zijn extreem grote fantasiebeelden afgebeeld van het Kröller-Müller Museum. Op de voorgrond een picknick-scene met mensen met zwemvliezen en een soort zwemkleding. Deze zwemvliezen en zwemkleding is in het toekomstbeeld met de gestegen zeespiegel de meest functionele kleding geworden.</p><p>De kunstenaars hopen dat het werk de mensen op een positieve manier laat nadenken over de toekomst en dat ze door dit soort fantasieën zin hebben in de toekomst en er niet bang voor zijn.</p>