Collectie Gelderland

Eerste steen Het Kerkpad 5

<p>Eerste steen Het Kerkpad 5 (1886) is een heel bijzondere steen omdat er twee verschillende data op staan. De eerste vermelding is ‘G.H. Eikhoudt oud 6 jaar 26-6-1886’. De tweede vermelding is ‘Herbouwd in 1951’. G.H. Eikhoudt staat voor Gradus Hendrikus Eikhoudt. Hij was geboren op 17-1-1880 en de zoon van tabaksplanter Johannes Hendrikus Eikhoudt en Johanna Theodora te Winkel.</p><p>De tweede vermelding verwijst naar de aanleg van de Defensiedijk tussen Elden en Lent als onderdeel van de IJssellinie. In 1951 begon men met de aanleg van deze dijk, de officiële naam is overigens Betuwedijk, en in 1952 was de dijk gereed. Het pand met de eerste steen stond in de weg en moest om die reden enige tientallen meters verplaatst worden. Dit is in 1951 ook daadwerkelijk gebeurd en naar zeggen is het pand toen ook gedraaid.</p><p>De IJssellinie had als functie om in geval van oorlog de IJsselstreek te laten onderlopen door het opgestuwde water van de Rijn en Waal. De Defensiedijk moest verhinderen dat dit water bij een dijkdoorbraak via de Betuwe zou wegstromen.</p>