Collectie Gelderland

Vijftig jaar R.K. Kweekschool Insula Dei

Vijftig jaar R.K. Kweekschool Insula Dei (1953) staat in een wimpel geschreven in het door Joop Janssen gemaakte glas-in-loodraam. Het kleurrijke raam is ruim een meter breed en ruim twee meter hoog en hangt bij binnenkomst van de kapel links in de zijbeuk.<br><p>Deze kweekschool werd in 1953 in gebruik genomen en is een ontwerp van de Apeldoornse architect J. van Dongen. Een paar jaar later, in 1956, werd de kapel van Insula Dei, eveneens een ontwerp van architect van Dongen, in gebruik genomen en werd het glas-in-loodraam in de kapel geplaatst.</p>