Collectie Gelderland

Kerkvenster Sint-Joriskerk, Amersfoort

<p>Tijdens zijn verblijf in de Amersfoortse legerkazerne – in 1916 – werkt Pieck met slecht weer vaak in de Sint-Joriskerk. Zo maakt hij verschillende tekeningen in en bij de snijkamer of correcter, chirurgijnskamer. Hier vergaderde ooit het gilde van chirurgijns, artsen. Echte anatomische ‘snijlessen’ zijn hier voor zover bekend nooit gegeven. </p><p> Als Pieck de tekening later omzet in een ets, legt hij de koperplaat twee keer in het zuurbad: eerst etst hij het kerkraam zelf, daarna de rest van de voorstelling. In vergelijking met de voorstudie zoomt hij in de ets verder op het raam in, wat zorgt voor een krachtige, bijzondere compositie.</p>