Collectie Gelderland

Staf, gebruikt als waardigheidsteken en vormde een symbool van macht