Collectie Gelderland

Waardigheidsstaf van een hoogwaardigheidsbekleder