Collectie Gelderland

Sabel, gebruikt als strijdwapen en waardigheidsteken