Collectie Gelderland

Ketting, om tot slaaf gemaakten te ketenen