Collectie Gelderland

Beeld van een voorouderaltaar