173 treffers met prenten, soort_facet:kaart

Zie ook: prent, bidprent, opticaprent, historieprent, droge-naaldprent of alle

Kaart der waterleidingen in het polderdistrict Culemborg, blauwdruk schaal 1:25.000, vervaardigd door J.Kubbe in 1931 1931
Kaart van het polderdistrict Culemborg met sloten, vaarten, wateren; met nummers, die in een strook aan de rechterzijde worden verklaard., atlas, topografie, kaart, kaarten, papier
Locatie: Culemborg
Organisatie > Elisabeth Weeshuis Museum > 4091
Vier gedichten in handschrift en vier tekeningen 1978
Mail-Art. Van Chr. J. van Geel. - 2e dr. - Uitgever: Castricum : Stichting Chr. J. van Geel, 1978. - 8 krt. in enveloppe : ill. ; 12x16 cm. - Vier afdrukken van tekeningen van de k...
Organisatie > CODA Museum > AB00428
Kaart van de Nederrijn en de Lekstroom, gravure, opgemeten door F.W.Conrad, 1789-1793 en vervaardigd door Leonard Schenk. 1789
De rivier de Lek met links Culemborg en rechts Maurik. Aangifte van watereren, wegen, toponiemen. De kaart mist het rechter gedeelte. Het stadsarchief heeft een complete kaart., at...
Organisatie > Elisabeth Weeshuis Museum > 2701
Kaart, voorstellende de graafschappen Buren en Culemborg, ingekleurdfe gravure, niet gesigneerd, 18e eeuw 1700
Kaart van de graafschappen Buren en Culemborg. Links boven Loevestein; rechts boven Hagestein; links onder fort St. Andries en rechts onder Maurik., atlas, topografie, kaart, kaart...
Organisatie > Elisabeth Weeshuis Museum > 3194
Kaart, gravure, voorstellende een kaart afbeeldende het stroomgebied van Maas, Waal, Rijn, Linge, IJssel met Culemborg als Civilenburg, gedrukt en ingekleurd door onbekende 18e eeuwse drukker 1700
Kaart van het stroomgebied van Maas, Waal, Rijn, Linge, IJssel met Culemborg als Civilenburg; de Drususgracht; de marstocht van Civilis. Op diverse posities staan topografische nam...
Organisatie > Elisabeth Weeshuis Museum > 2881
Een overzichtelijk 2000 1999
Ets met gezicht op Zutphen omgeven door een zolderraam om diepte te geven aan de tekening. Het betreft huizen en stadsmuur aan het Armenhage met o.a. het huis van de kunstenaar Wim...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 05016
Dotekom. 1639
Gravure voorstellend een stadskaartje in vogelvluchtperspectief van Doetinchem. Uit: A. Slichtenhorst: Geldersche Geschiedenissen, 1653., Topografisch-Historische Atlas, kaart, pla...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 00384
gezicht op de Maas met schipbrug bij Hedel. Gravure.
Gezicht op de rivier de Maas vanuit Hedel Op de rivier een schipbrug, bootjes en op de achtergrond een dorp met een molen.., topografie, prenten, gravure, cartografisch document, k...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6054
Kaart van de provincie Gelderland 1859
Ongekleurde litho van een Kaart van de provincie Gelderland verdeeld in Arrondissementen en regterlijke Kantons. volgens de nieuwste bronnen zamengesteld. Titel rechtsboven. Linksb...
Locatie: Arnhem, Den Haag
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 00438
Kaart van de Provincie GELDERLAND 1866
Kaart in grenscoloriet van Gelderland. Wapen van Gelderland rechtsboven, daaronder: Kaart van de Provincie GELDERLAND. Vervaardigd naar de Topografische en Militaire Kaart van Het ...
Locatie: Den Haag
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 00735
Algemeene Kaart 1850
Algemeene Kaart waarop zijn aangewezen de onderscheidene ontwerpen, welke door de commissie tot onderzoek der beste rivierafleidingen, bij haar rapport zijn voorgesteld. Getekend e...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 00114
Topogragfische kaart van de Bommelerwaard met opschriften. Gekleurde gravure.
Bommelerwaard, ingeklemd tussen het Land van Heusden, Tielerwaard en Maas en Waal. Steden, dorpen, wegen, wateren. In de kleuren rose, groen, geel, rood. Opschriften: topografische...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6646
kaartje van de Bommelerwaard. Topografische aanduidingen met plaatsen, heerlijkheden en gerichtsbanken. Gekleurde gravure.
Kaartje van de Bommelerwaard, ingeklemd tussen Tielerwaard en het Land van Heusden. Aangegeven zijn plaatsen, heerlijkheden, gerichtsbanken. Opschriften: topografische aanduidingen...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6653
Topografische kaart van de Bommelerwaard en omgeving. Houtsnede, gekleurd. Uit de atlas van Zacharias Heijns.
Kaartje van het gebied begrensd door: l.b. Giessenburg; r.b. Dreumel; l.o. Dungen; r.o. Schijndel. l.o. schaalverdeling. Centraal boven ligt de Bommelerwaard, omgeven door Waal en ...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6645
ZUTFEN 1916
Kleurenlitho uit 1916 voorstellend een bijkaartje van de manuscriptplattegrond van Zutphen door Jacob van Deventer. Het kaartbeeld is van circa 1572. Op het kaartje zijn alleen de ...
Locatie: Den Haag
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 04330
Kaart van Koninklijke wegen of heerbanen 1823-02-25
Litho van een Kaart der Koninklijke en groote wegen of heerbanen (heirbanen) alsmede gemeente- of correspondentie-wegen in de hoofdschout-ambten Doetinchem, Lochem, Borculo, Bredev...
Locatie: Arnhem, Zutphen
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > Br 00014
ZUTPHEN. 1851
Landkaart van Zutphen en Omgeving, zonder adres. De gegevens werden verkend in 1846 en de kaart werd gegraveerd in 1851 door het Topografisch Bureau. Het is een uitgave van het Min...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 00382
GELDRIA et Transisulana 1607
Kopergravure uit circa 1607 van een Kaartje van Gelderland en Overijssel, pg. 331. Linksboven titelcartouche in rolwerk: 'GELDRIA et Transisulana'. Middenboven buiten kaartrand: 'G...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 00163
GROLLA 1629
Ongekleurde gravure voorstellend de belegering van Groenlo door Frederik Hendrik in 1627. Rechtsboven titel met bijschrift: 'GROLLA Obsessa et expvgnata ab illustrissimo Frederico ...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 00116
Comitatus ZUTPHANIA 1610
Ongekleurde kopergravure van een kaartje van de Graafschap uit circa 1610. Titel in eenvoudige cartouche rechtsboven: 'Comitatus ZUTPHANIA'. Het wegennet ontbreekt. Rechtsonder sch...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 03679
ZUTPHANIA Comitatus 1625
Kopergravure van kaartje van de Graafschap Zutphen uit circa midden 17e eeuw. Rechtsonder in titelcartouche: 'ZUTPHANIA Comitatus', hieronder de schaalverdeling in Milliaria German...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 02474
GELDRIAE ET TRANSYVLANA 1585
Ongekleurde kopergravure van een kaart van Gelderland en Overijssel uit 1585. Linksboven titel 'GELDRIAE ET TRANSYVLANA' in eenvoudig versierde cartouche. Links onderaan de schaal,...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 01195
GELDRIA ET TRANSYSVLANA 1585
Gekleurde kopergravure van een kaart van Gelderland en Overijssel uit 1585. Linksboven titel 'GELDRIA ET TRANSYSVLANA' in eenvoudig versierde cartouche. Links onderaan de schaal, d...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 00175
Nieuwe Kaart vant Graafschap Zutphen. 1740
Kopergravure van kaartje met titel in cartouche linksboven: 'Nieuwe Kaart vant Graafschap Zutphen.', uit 1740. Landkaartje In authentieke kleuring waarop de rechtskundige indeling ...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 01070
Nieuwe Kaart van 't Kwartier De Veluwe 1741
Kopergravure van Kwartierkaart van Gelderland (Gelre) in authentieke kleuring met rechtsboven de titel: 'Nieuwe Kaart van 't Kwartier De Veluwe'. Noorden bovenaan. Kompasroos in de...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 01448
plattegrond en profiel van Zaltbommel met stadswapen. Opschriften. Gravure, gekleurd. Janssonius, 1657 1657
Vogelvlucht kaart van Zaltbommel. Het Wapen van de stad. Bovenaan: profiel van de stad vanaf de Waal. Gekleurd. Opschriften: namen van kerken, straten in een kader. l.b. en op de k...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 5792
plattegrond en profiel van Zaltbommel met stadswapen. Opschriften. Gravure. Janssonius, periode 1650-1700. 1650
Langs de bovenrand een Waalgezicht op de stad. Hier onder een plattegrond in vogelvluchtperspectief. Midden rechts het wapen van Zaltbommel. Opschriften: een lijstje met: Namen der...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 5793
plattegrond van Zaltbommel in vogelvluchtperspectief. Opschriften en teksten. Gravure, tekenaar H.Hoet, uitgever Joh Blaeu. periode 1645-1650. 1645
plattegrond van de stad Zaltbommel in vogelvluchtperspectief. Links boven het wapen van Gelderland, rechts boven het oudere en latere wapen van de stad. Opschriften: m.b. Salt Boem...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 5794
plattegrond van Zaltbommel in vogevluchtperspectief. Opschriften en teksten. Gravure, gekleurd. Tekenaar H. Hoet, uitgever Joh. Blaeu. Periode 1645-1650. 1645
Plattegrond van de stad Zaltbommel in vogelvluchtperspectief. Links boven het wapen van Gelderland, rechts boven het oudere en latere wapen van de stad. Gekleurd in groen, geel, bl...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 5795
kaartje van Zuilichem met dijkdoorbraak 1809. Figuratief. Gravure.
Kaartje: geheel links de Waal en rechts de Maas. Hiertussen de Meidijk, die de Zuilichemsche Binnen polder scheidt van de Buiten Meidijksche Polder. Aangegeven is de dijkdoorbraak,...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6598
kaart doorbraak stroomgebied de Linge nabij Kedichem. Opschriften. Gravure.
Kaart met het gedeelte van het stroomgebied van de rivier De Linge bij Kedichem. Ingetekend het Wiel van de oude doorbraken in 1726 en 1741. Voorts de nieuwe doorbraak uit 1809. Op...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6639
kaart Benede-Rijn met Loowaard en de dijkdoorbraak bij Loo 1809. Peildiepten en topografische aanduidingen. Gravure.
Kaart van de Beneden-Rijn met Loowaard in het Ambt Lijmers. Dijk- en waterlopen zijn aangegeven en voorts de doorbraak. Opschriften: "Figurative kaart van de doorbraak te Loo in 't...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6640
kaart rivier de Waal met Loenense uiterwaarden en dijkdoorbraak bij Loenen 1809. Peildiepten en topografische aanduidingen. Gravure.
Kaart van de rivier de Waal met de Loenensche uiterwaarden. In de Overbetuwse bandijk is de doorbraak aangegeven. Opschriften: r.o. "Figurative kaart van den doorgebroken dijk onde...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6641
kaart Kadaster van Bommelerwaard, Tielerwaard, gedeelte Betuwe, met dijkdoorbraken. Gravure, gekleurd. H.C.A. Campagne, 1861. 1861
Afgebeeld is de Bommelerwaard, Tielerwaard en deel van de Betuwe. Met de plaatsen en de gemeenten. Aangegeven zijn de drie doorbraken in de Bommelerwaard bij Brakel, Zuilichem en N...
Locatie: Tiel
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6648
Topografische kaart van gebied Maas, Waal en Rijn. Franse opschriften. Gravure, La Feuille.
Topografische kaart met de rivieren Maas, Waal, Rijn; het gebied begrensd door de steden: Leerdam, Vucht, Gennep, Arnhem. Met vele topografische aanduidingen. Opschriften: m.o. Le ...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6649
kaart van Tielerwaard en Bommelerwaard met de rivieren Maas en Waal. Opschriften met topografische aanduidingen. Gekleurde gravure.
Afgebeeld zijn de rivieren de Waal en de Maas met het punt waar ze samenvloeien, de Schans St. Andries. Gedeeltelijk gekleurd met groen, geel en rood. Opschriften: topografische aa...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6650
kaart van een gedeelte van Nederland. Topografische aanduidingen. Gravure, A.v.d. Broeck.
Gedeelte van Nederland met de huidige provincies Friesland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland. Met vele plaatsen, waterwegen, wegen over land. Schaal: Gemen...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6651
kaart van Staats Gelderland met de drie kwartieren in verschillende kleuren. Topogragfische aanduingen. Gekleurde gravure.
Afgebeeld is het toenmalige gebied van de provincie Gelderland. De drie kwartieren zijn door verschillende kleur duidelijk weergegeven. Opschriften: r.o. Kaartje van Staats Gelderl...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6652
kaart van o.a. Bommelerwaard. Topografische aanduidingen. Franse opschriften. Gravure, gekleurd. Sr. Robert. 1748. 1748
Kaart met de volgende gebieden: Alblasserwaard, Biesbosch, Tielerwaard, Bommelerwaard, Land van Heusden en Altena, noordelijk deel van Brabant. Grenzen in groen gewassen. Opschrift...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6654
kaart met gebieden van Buren, Bommel, Tiel, Ravestein. Franse opschriften. Gravure.
Kaartje van het gebied begrensd door Culemborg, Wageningen, Ravestein, Bommel. Met wateren, wegen, aanduidingen kastelen, steden, dorpen. Opschriften: boven: Carte Particulier Des ...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6655
Topografische kaart van Midden Nederland. Opschriften Gravure, Is. Tirion.
Kaart van het gebied begrensd door Amsterdam, Zutphen, Kleef, Zierikzee. Met wateren, plaatsen etc. Opschriften: Topografische aanduidingen; r.b. in kader: Kaart van den Loop der R...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6660
kaart van de Nederlanden en diverse steden welke in Franse handen zijn overgegaan in de Franse tijd 1672. Gravure, C. Allardt.
Onder: een gekantelde kaart van de Nederlanden, Noord Frankrijk en deel van Duitsland. Boven: 27 vierkante kaders, waarin steden die in 1672 aan de Fransen zijn overgegaan. Alleen ...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6662
Topografische kaart van Zuid-Oosthoek van Zuid-Holland. Gravure, druk G. Blaeu.
Kaart van de zuidoost hoek van Zuidholland: Links boven Gouda, Alblasserwaard, Biesbosch, Tielerwaard, Bommelerwaard, noordelijk deel van Brabant. Met wateren, plaatsen, wegen. Ops...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6664
Dubbele kaart van het Rivierengebied door kader gescheiden. Opschriften in cartouche. Gravure, G. Blaeu.
Dubbele kaart, door kader van elkaar gescheiden. De bovenste, grootste kaart, beeldt het Rivierengebied uit: lopend van Gorkum tot Kleef. De onderste, kleinere kaart toont het gebi...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6666
kaart gebied ten NO van Den Bosch met deel Bommelerwaard en geprojecteerde dijken. Topografische aanduidingen. Gravure, periode 1800-1900. 1800
Kaart van het gebied ten NO van Den Bosch: Oostelijk deel Bommelerwaard; Maas en Waal; Maasland; het Land van Ravestein. Aangegeven zijn diverse plaatsen, wegen en geprojecteerde d...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6676
Gezicht op de dijkdoorbraak Meidijk bij Zuilichem in 1809. Figuratieve kaart. Gravure.
Kaart met links de Waal en rechts de Maas. Hier tussen de Zuilichemsche Binnen Polder en de Buiten Meidijksch Polder van Zuilichem. Het gat in de Meidijk bij de achtkantige molen i...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6678
kaart van Gelderland met gradenverdeling, windrichting en schalenverdeling. Franse opschriften. Pagina uit boek. Gravure.
Rand met gradenverdeling; aangifte van de vier windrichtingen. r.o. schaalverdeling. Op achterzijde tekst. Opschriften: m.b. Le Duché de Gueldres. r.b. 319 l.b. in cartouche: Geldr...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6697
kaartje van Gelderland doorlopend tot Duitsland. Topografische aanduidingen. Franse opschriften. Gekleurde gravure.
Kwart gekantelde kaart van Gelderland, doorlopend tot in Duitsland. l.o. de Zuider zee. r.o. een cartouche met schaalverdeling. Opschriften: m.b. "Le pays de Geldre" r.o. in cartou...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6698
kaart van het graafschap Teisterbant met stroomgebied van de rivieren Maas, Rijn, Waal en Linge. Gravure, D. Veelwaard.
Kaart van het stroomgebied van de rivieren Maas, Rijn, Waal, Linge. Met diverse plaatsen, heerlijkheden en graafschappen. Opschriften: l.o. "Kaarte van het oude Teisterband", topog...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6702
kaart van Nederland met vele plaatsen en wateren. Engelse teksten. Gravure, J. Russel..
Kaart van Nederland met vele plaatsen, wateren, etc. Engelse opschriften. Met provinciegrenzen in geel, rood, groen. Opschriften: l.b. The Seven United Provinces or Holland, Gronin...
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > 6704