3223 treffers met prenten, soort_facet:gravure

Zie ook: prent, bidprent, opticaprent, historieprent, droge-naaldprent of alle

Winter Vreugde op den Amstel en 't gaan des Ysbrekers en der Waterschuiten - Divertissement de l' Hyser sur la Riviere l' Amstel & le Depart du Batiment pour casser la Glace nommé l' Ysbreeker. 1730
Langwerpige prent met een tweetalige titel in het Nederlands en het Frans. De afbeelding stelt een wintergezicht op de Amstel voor, gezien vanaf de Amsteldijk over de Amstel naar d...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.8153
Borduurpatroon met bloemenrand en kruis met boek, Parijs, 1850-1900 1850
Borduurpatroon met in ovaalvorm een bloemenrand. Binnen in de bloemenrand zijn een strooimotief met een kruis, een boek en bloemen weergegeven. Erboven staat een patroon van een ge...
Locatie: Parijs
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.32006
Amsterdamse fruitverkoopster met kinderen, circa 1817 1817
Handgekleurde gravure van een fruitverkoopster met twee kinderen in Amsterdam. De gravure is gepubliceerd als plaat 2 in ‘The costume of the Netherlands, displayed in thirty colour...
Locatie: onbekend, Londen
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.11022
Horizontaal in vieren verdeelde plaat met vier afbeeldingen, getiteld 1. De schaapskooien te Vierhouten 2. Poort te Harderwijk 3. Harderwijk 4. Elspeet
Prent bestaat uit vier delen. (voor indeling zie de titelvolgorde) 1: Op de voorgrond een kudde schapen, temidden daarvan de herder. Daarachter de schaapskooien. 2: In het midden v...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-06254
De kleding van Holland 1776
Boven: De deftige boerenstand, 1 een Hollandse boer in zondags pak, 2 een rijke Rijnlandse boerin in kerkdracht, een gewone Zuid-Hollandse boerin met vlasrokken, 4 Zuid-Hollandse b...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 08246-1
Ianuarius 1615
Op de prent is een allegorie van de maand januari (Ianuarius) verbeeld. De afbeelding toont een boslandschap en een schaatsenrijdend gezelschap. In het bos wordt hout gekapt en afg...
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.10941
Het St. Nicolaas feest. - La fête de St. Nicolàs 1811
Gravure van een interieur waarin een gezin het Sint Nicolaasfeest viert. Een man zit bij de haard te lezen. Achter hem laten twee meisjes hun poppen zien. Op de grond snoept een ki...
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.14172.E
Een Schouwze Boer en Boerin in afspraak om naar de markt te Zirikzee te gaan 1805
Ingekleurde gravure; Plaat 14 uit: Afbeeldingen van de kleeding, zeden en gewoonten in de bataafsche republiek, met den aanvang der negentiende eeuw = Tableaux de l'habillement, de...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00168-14
Een Schouwze Boer en Boerin in afspraak om naar de markt te Zirikzee te gaan 1829
Ingekleurde gravure; Plaat 14 uit: Afbeeldingen van de kleedingen, zeden en gewoonten in de noordelijke provincien van het Koninkrijk der Nederlanden : met den aanvang der negentie...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 11467-14
Nettenboetend paar in de dracht van Schokland 1804
Ingekleurde gravure; Plaat 8 uit: Afbeeldingen van de kleeding, zeden en gewoonten in de bataafsche republiek, met den aanvang der negentiende eeuw = Tableaux de l'habillement, des...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00168-08
Meisje en jongeman in Brabantse dracht op weg naar de markt 1805
Ingekleurde gravure; Plaat 16 uit: Afbeeldingen van de kleeding, zeden en gewoonten in de bataafsche republiek, met den aanvang der negentiende eeuw = Tableaux de l'habillement, de...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00168-16
Nettenboetend paar in de dracht van Schokland 1829
Ingekleurde gravure; Plaat 8 uit: Afbeeldingen van de kleedingen, zeden en gewoonten in de noordelijke provincien van het Koninkrijk der Nederlanden : met den aanvang der negentien...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 11467-08
Meisje en jongeman in Brabantse dracht op weg naar de markt 1829
Ingekleurde gravure; Plaat 16 uit: Afbeeldingen van de kleedingen, zeden en gewoonten in de noordelijke provincien van het Koninkrijk der Nederlanden : met den aanvang der negentie...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 11467-16
Gezicht van de Herberg, het Bokje, in de Haarlemmer Hout 1811
Gravure van een groep mensen met een hond en een paard voor Herberg Het Bokje in de Haarlemmerhout., Prenten, schilderijen en tekeningen, gravure, papier (vezelprodukt), Haarlemmer...
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.14172.AB
De kleding van Holland, Plaat III, de zestiende en zeventiende eeuw 1776
Boven: De kleding van de adel. Midden: Koopman en dame met schaatsende figuurtjes op de achtergrond. Onder: Zuid-Hollandse boeren, eerste helft zeventiende eeuw. Plaat III uit: Nat...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 08245-3
Het Geweldig aanranden en tegenhouden van Haare Koninglyk Hooghied op de weg bij Haastrecht Door een hoop Vrij-Corporisten. den 28. Juny 1787 1787
Historieprent met een ingekleurde gravure van G.B. Probst. Wilhelmina van Pruisen wordt op 28 juni 1787 tegengehouden door schutters bij Haastrecht. In het midden is het met zes pa...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.5358
Groep op de kermis in Rotterdam, circa 1817 1817
Handgekleurde gravure van een man met twee vrouwen en een kind op de arm. Zij eten augurken of komkommers met hardgekookte eieren op de kermis in Rotterdam. De gravure is gepublice...
Locatie: onbekend, Londen
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.2507
Ingekleurd borduurpatroon Sajou nr. 3208, circa 1850 1848
Dit patroon is uitgegeven door Sajou. Aan de hand van het adres onder het patroon, rue de Rambuteau 50, is af te leiden dat dit in 1848-1850 moet zijn geweest. Onder dit adres staa...
Locatie: Parijs
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.34675
Gods slaandehand over Nederland door de pest-siekte onder het rund vee 1745
Prent met een afbeelding waarop op de voorgrond stervende en dode runderen liggen. Rechts staan boeren en boerinnen die klagen bij een dame en heer over hun stervende vee. Op de ac...
Locatie: Amsterdam, Alkmaar
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.14380
Februarius 1615
De afbeelding op de prent is een allegorie van de maand februari (Februarius). De afbeelding toont het carnaval bij een herberg en een stadsgezicht met ijsvermaak. Bovenaan, in het...
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.10942
De Ambassadeur van de Laberlotten 1811
Gravure van de ambassadeur van de Labberlotten, die zich vertoont voor het venster van de herberg Het Bokje in de Haarlemmerhout (een grap bedreven door Jacob Campo Weyerman en con...
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.14172.AC
Voorzigtig wat, Boerinnetje!..... 1805
Gravure voorstellende een landschap met een vaart waarin een trekschuit door een paard getrokken wordt. Links is een molen afgebeeld met daarvoor een vrouw met een strooien hoed op...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.9873
Cornelis Troost, Konst Schilder 1811
Gravure van een portret van de schilder Cornelis Troost. Het schilderij met zijn portret staat op een schildersezel en is omringd door de attributen van de schilder- en graveerkuns...
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.14172.A
Visverkoopster op de markt van Amsterdam 1829
Ingekleurde gravure; Plaat 2 uit: Afbeeldingen van de kleedingen, zeden en gewoonten in de noordelijke provincien van het Koninkrijk der Nederlanden : met den aanvang der negentien...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 11467-02
Melkverkoopster en dienstmeisje aan de deur 1803
Ingekleurde gravure; Plaat 4 uit: Afbeeldingen van de kleeding, zeden en gewoonten in de bataafsche republiek, met den aanvang der negentiende eeuw = Tableaux de l'habillement, des...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00168-04
Vader en dochter in Friese dracht uit de kerk 1804
Ingekleurde gravure; Plaat 7 uit: Afbeeldingen van de kleeding, zeden en gewoonten in de bataafsche republiek, met den aanvang der negentiende eeuw = Tableaux de l'habillement, des...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00168-07
Hindelooper vrouwen op het ijs 1804
Ingekleurde gravure; Plaat 10 uit: Afbeeldingen van de kleeding, zeden en gewoonten in de bataafsche republiek, met den aanvang der negentiende eeuw = Tableaux de l'habillement, de...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00168-10
Man en vrouw in Walcherse dracht 1805
Ingekleurde gravure; Plaat 13 uit: Afbeeldingen van de kleeding, zeden en gewoonten in de bataafsche republiek, met den aanvang der negentiende eeuw = Tableaux de l'habillement, de...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00168-13
Boer en boerin in de dracht van Zuid-Beveland 1804
Ingekleurde gravure; Plaat 15 uit: Afbeeldingen van de kleeding, zeden en gewoonten in de bataafsche republiek, met den aanvang der negentiende eeuw = Tableaux de l'habillement, de...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00168-15
Melkverkoopster en dienstmeisje aan de deur 1829
Ingekleurde gravure; Plaat 4 uit: Afbeeldingen van de kleedingen, zeden en gewoonten in de noordelijke provincien van het Koninkrijk der Nederlanden : met den aanvang der negentien...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 11467-04
Visverkoopster op de markt van Amsterdam 1803
Ingekleurde gravure; Plaat 2 uit: Afbeeldingen van de kleeding, zeden en gewoonten in de bataafsche republiek, met den aanvang der negentiende eeuw = Tableaux de l'habillement, des...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 00168-02
Vader en dochter in Friese dracht uit de kerk. 1829
Ingekleurde gravure; Plaat 7 uit: Afbeeldingen van de kleedingen, zeden en gewoonten in de noordelijke provincien van het Koninkrijk der Nederlanden : met den aanvang der negentien...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 11467-07
Hindelooper vrouwen op het ijs 1829
Ingekleurde gravure; Plaat 10 uit: Afbeeldingen van de kleedingen, zeden en gewoonten in de noordelijke provincien van het Koninkrijk der Nederlanden : met den aanvang der negentie...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 11467-10
Man en vrouw in Walcherse dracht 1829
Ingekleurde gravure; Plaat 13 uit: Afbeeldingen van de kleedingen, zeden en gewoonten in de noordelijke provincien van het Koninkrijk der Nederlanden : met den aanvang der negentie...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 11467-13
Boer en boerin in de dracht van Zuid-Beveland 1829
Ingekleurde gravure; Plaat 15 uit: Afbeeldingen van de kleedingen, zeden en gewoonten in de noordelijke provincien van het Koninkrijk der Nederlanden : met den aanvang der negentie...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 11467-15
Boer en boerin in Rijnlandse dracht 1829
Ingekleurde gravure; Plaat 22 uit: Afbeeldingen van de kleedingen, zeden en gewoonten in de noordelijke provincien van het Koninkrijk der Nederlanden : met den aanvang der negentie...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 11467-22
Houtgravure, voorstellende gezicht op Tiel vanaf de Waal, 1840-1870 1840
Houtgravure, gezicht vanaf de rivier de Waal op de stad Tiel; op de voorgrond water met scheepjes en raderboot; op de achtergrond de stad Tiel met stadsmuur, St. Maartenskerk, Gast...
Organisatie > Flipje en Streekmuseum Tiel > 08063
Portret van J. de Gorter 1735
Borstbeeld en face in ovaal. Draagt een pruik en is gekleed in toga. Onder het ovaal 'Johann de Gorter'. Tekst: Harderovici Medicinae Professor et Archiater. Geen vermelding van ve...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-04353
Vrouw uit de omgeving van Amsterdam met haar zoontje, circa 1817 1817
Handgekleurde gravure van een vrouw en haar zoontje uit de omgeving van Amsterdam. De gravure is gepubliceerd als plaat 1 in ‘The costume of the Netherlands, displayed in thirty co...
Locatie: onbekend, Londen
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.11021
Vrouw en kind uit Friesland, circa 1817 1817
Handgekleurde gravure van een breiende vrouw uit Friesland met haar kind. De gravure is gepubliceerd als plaat 18 in ‘The costume of the Netherlands, displayed in thirty coloured e...
Locatie: onbekend, Londen
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > N.2509
Linosnede, voorstellende het Bleekveld te Tiel, vervaardigd door A.V.E. Pohl te Tiel, 1900-1940 1900
Linosnede van het Bleekveld te Tiel; op de voorgrond een vrouw en drie kinderen, uit het steegje komt een kar; op de achtergrond de St. Maartenskerk., topografie, hoogdrukken, lino...
Locatie: Tiel
Organisatie > Flipje en Streekmuseum Tiel > 08026
Linosnede, voorstellende een opgaande plant met afhangende bloemen, vervaardigd door A.V.E. Pohl te Tiel, 1920-1940 1920
Linosnede van een gestyleerde plant met lange smalle bladeren en twee afhangende bloemen., Historische collectie, hoogdrukken, linoleumsnede, prenten, papier, inkt, St.Maartenskerk...
Locatie: Tiel
Organisatie > Flipje en Streekmuseum Tiel > 08223
Gravure, ingekleurd, voorstellende kruiend ijs op de rivier de Waal bij Tiel, vervaardigd door Vinkeles en Brouwer, 1799 1799
Gravure met voorstelling van kruiend ijs op de Waal bij Tiel, rechts toeschouwers, midden achter de stad Tiel met Gasthuismolen, St. Maartenskerk, Groote Societeit en Waterpoort, t...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Flipje en Streekmuseum Tiel > 08076
Staalgravure, ingekleurd, voorstellende gezicht op Tiel vanaf de Waal, vervaardigd door G.M. Kurz, 1860-1865 1860
Staalgravure met gezicht op Tiel vanaf de Waalzijde met oude Haven, zeilboten, raderboot en krib op de voorgrond, op de achtergrond de stad Tiel met stadsmuren, Gasthuismolen, St. ...
Organisatie > Flipje en Streekmuseum Tiel > 08062
Canal Glacé 1759
De gravure verbeeldt ijsvermaak op een bevroren rivier. Midden op de voorgrond is een bak- en prikslee afgebeeld en meer rechts staat een arrenslede. Verder wordt er geschaatst en ...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.8171
De kleding van Holland, Plaat IV, de zeventiende en achttiende eeuw 1776
Boven: De adel en de koopmansstand in het begin en midden van de zeventiende eeuw, 1 edelman, 2 koopmansvrouw, 3 dame. Midden: De adel in de tweede helft van de zeventiende en de a...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > B 08245-4
Silhouet-portret van B. Nieuhoff 1770
Silhouet en profil naar rechts. Gekleed in een jas. Draagt een pruik., prenten, gravure, kunstvoorwerp, papier, , Harderwijk, nieuhoff, Gelderse Academie
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-01037
De Hollandsche Kraam Kamer 1811
Gravure van een kraamkamer in de achttiende eeuw. In de kraamkamer geeft een min de baby te eten, terwijl een andere vrouw toekijkt. Rechts ligt een vrouw in een hemelbed. Naast ha...
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.14172.C
Het Amsterdamsche kermis feest 1811
Gravure van een Amsterdamse straat. Voor een woonhuis wordt een vrouw omringd door kinderen met houten zwaarden, lansen en een trommel. Achter haar staan mannelijke figuren met vaa...
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.14172.F
Vryagie van Reinier Adriaansz. bij Saartje Jansz. 1811
Gravure van een scène uit het toneelstuk 'Jan Klaaszen of de gewaande dienstmaagd' van Thomas Asselyn. Reinier Adriaansz verklaart Saartje Jansz. in een huiskamer zijn liefde. Saar...
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.14172.M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 65 volgende »

weergave

Inhoud

materiaal

organisatie

plaats

soort