744 treffers met document

Zie ook: documenten, documenthouders, officieel document, cartografische documenten of alle

Foto van een document van Henricus Leo. 1930
Document ondertekend door Henricus Leo., glasnegatief
Locatie: zaltbommel;
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > GLN58
Foto van een document van Henricus Leo. 1930
Document ondertekend door Henricus Leo., glasnegatief
Locatie: zaltbommel;
Organisatie > Stadskasteel Zaltbommel > GLN59
► nog 442 treffers bij: Stadskasteel Zaltbommel
z.t.
Bijschriften bij affiches 1 t/m 4 van Klaus Staeck., Werken op papier (modern), document, papier, Tweede Wereldoorlog
Organisatie > CODA Museum > vrm 00526B-053
z.t.
Bijschriften bij affiches 5 t/m 8 van Klaus Staeck., Werken op papier (modern), document, papier, Tweede Wereldoorlog
Organisatie > CODA Museum > vrm 00526B-054
► nog 141 treffers bij: CODA Museum
Bevel tot invrijheidstelling - ordre de mise liberte
Bevel tot invrijheidstelling - ordre de mise liberte " franstalig document van de auditeur militair", Schriftelijke bronnen, document, bombardementen, oorlogsschade
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.29216
Rijksinspectie Kunstbescherming - gedenkpenning Kunstbescherming 30 september 1946
Rijksinspectie Kunstbescherming - gedenkpenning Kunstbescherming 30 september 1946 " het document is uitgereikt aan dhr Tissen ploegcommandant b.d. Kunstbeschermingsdienst Neerbosch Nijmegen", Schriftelijke bronnen, document, bombardementen, oorlogsschade
Organisatie > Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 > 5.3.29220
► nog 61 treffers bij: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
Het dossier 'Dikke Marie', een bijzonder document in het Gelders Archief
Verslag van het "hertalen" van delen uit het strafprocesdossier uit 1717 betreffende een bedelares , ill, , Lochem
Organisatie > Gelderland Bibliotheek > 1872153
► nog 37 treffers bij: de Gelderland bibliotheek
Ontslagbewijs Bijzondere Vrijwillige Landstorm van de heer A.J. Janssen 1940 1940
Ontslagbewijs Bijzondere Vrijwillige Landstorm van de heer A.J. Janssen. Trefw.code: 006-046, Collectie Tweede Wereldoorlog, documenten, document, papier (vezelproduct), Janssen, A.J. (1), Bijzondere Vrijwillige Landstorm, Veluwezoom
Organisatie > Liemers Museum > 4765
Diploma " Getuigschrift van Jac. E. Willemsen 1927" papier 1927
Officiële document dat toekent dat Jac. E. Willemsen uit Oud-Zevenaar, een tuinbouwcursus heeft gevolgd te Oud Zevenaar., Collectie Ambachten en Landbouw, diploma's, documenten, plaatsnaam, Oud-Zevenaar
Organisatie > Liemers Museum > 0993
► nog 13 treffers bij: Liemers Museum
Spel verbeeldende de Historie van Holland met spelregelboekje, Amsterdam, 1761-1798 1761
Bordspel met 79 genummerde taferelen en portretten in medaillons. Het spel begint bij Filips II (1527-1598), koning van Spanje, en eindigt bij prins Willem V (1748-1806)., Vrije tijd, bordspel (set), spelregels (document), papier (vezelprodukt), drukinkt, canonvenster 26: De patriotten 1780-1795, canonvenster 12: De Republiek 1588-1795, canonvenster 11: Willem van Oranje 1533-1...
Locatie: Amsterdam
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.6142
Speelbord en spelregels 'Neêrlands Staatkundich Werpspel', 1788 1788
Orangistisch ‘Neêrlands Staatkundich Werpspel’ uit 1788. Wanneer de prent tegen het licht gehouden wordt, ziet men een afbeelding van een duivel die de Rotterdamse patriottische dominee J.J. Le Sage ten Broek aan de galg hangt., Vrije tijd, bordspel (set), speelbord, spelregels (document), kopergravure (prent), papier (vezelprodukt), inkt, canonvenster 26: De patriotten 1780-17...
Locatie: onbekend
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > PR.6077
► nog 10 treffers bij: Nederlands Openluchtmuseum
Opening van het Bestelhuis De Klok; het ondertekenen van een document 1958
Opening van het Bestelhuis De Klok; het ondertekenen van een document door een directielid, Glasnegatief,
Organisatie > Regionaal Archief Nijmegen > GN44347 rechten beeldmateriaal
► nog 9 treffers bij: Regionaal Archief Nijmegen
Benoemingsbrief van Daniel Zevecotius tot hoogleraar in de wiskunde, 1857 1657
Rechthoekig, bijna vierkant stuk perkament, waarvan de bovenste helft beschreven is met lopende tekst, en op de onderste helft alleen afsluiting en ondertekening staan. Alles in bruine inkt. Bul is voor 'D. Danielis Zevecotii, Philosophia Doctoris L.2.A.Magistri,..' en ondertekend door 'Alexander Tollius, Acad. & Curatt. Secretari'. Plaats van opstelling lijkt Arnhem, in het ja...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-08359
Polis van een levensverzekering afgesloten op Neeltje de Lange op 9 februari 1920 1920
Rechthoekig document uitgegeven door de Levensverzekeringmaatschappij Utrecht waarin verzekerd wordt vijftig gulden uit te keren bij het overlijden van Neeltje de Lange, geboren 9 September [sic] 1917 te Harderwijk. Voorgedrukte tekst, sierranden, en in de linkerbovenhoek een illustratie; alles in grijstinten. Linksonder een rood stempel over het premievrijworden van de vezeker...
Organisatie > Stadsmuseum Harderwijk > O-08515
► nog 6 treffers bij: Stadsmuseum Harderwijk
Benoemingsakte van H.J. Wijgman tot wagenmaker. 1892
Benoemingsakte No 8834 van H.J. Wijgman tot wagenmaker door de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen. Document getekend in Utrecht in mei 1892., historische voorwerpen, benoemingsakte, informatievormen, officiele documenten, papier
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 05803
boekillustratie gemaakt door Jo Spier
Dit is een boekillustratie van Jo Spier in het boek "Zonderlinge reizen zwart op wit" van de auteur Johan Luger en Jo Spier. De boekillustratie staat afgedrukt op bladzijde 112 van het boek. Voorstellend een bootje vaart over de golven met een staande man en een pijprokende man op de achtersteven. In het kader geplaatst met de tekst: Domi va rk ie ou p okla eeke oor azen ee eek...
Organisatie > Stedelijk Museum Zutphen > P 32587
► nog 5 treffers bij: Stedelijk Museum Zutphen
Verklarende tekst behorende bij schroefpenning op de uittocht van de verdreven Salzburgers 1732
Verklarende tekst behorende bij schroefpenning op de uittocht van de verdreven Salzburgers. Bovenaan de titel: MEDAILLE OF GEDACHTENIS-PENNING, WAARIN 19 VERSCHEYDE FIGUUREN OVER HET GUNT VOOR EN BY DE SALTZBURGSCHE EMIGRATIE VOORGEVALLEN IS. Daarna volgt een uitleg van elk van de prentjes die bewaard worden in de schroefpenning., gebruiksartikelen en uitrusting (kunst tot 1945...
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.L.129.I
Verklarende tekst behorende bij schroefpenning op de uittocht van de verdreven Salzburgers 1732
Verklarende tekst behorende bij schroefpenning (C.XVII.4412) op de uittocht van de verdreven Salzburgers. Bovenaan de titel: ERLÄUTERUNG DER WEGEN DES SALZBURGISCHEN EMIGRATIONS-WERCKES VERFERTIGTEN GEDÄCHTNUS-MÜNZE., gebruiksartikelen en uitrusting (kunst tot 1945 en cultuurgeschiedenis), document, informatiedragers, papier
Organisatie > Museum Het Valkhof > C.XV.L.129.II
► nog 4 treffers bij: Museum Het Valkhof
Openbare bekendmaking over de uitreiking van gratis levensmiddelen in Ede op 25 en 26 april 1945
Er heerst in Nederland aan het einde van de oorlog hongersnood. Er is nog maar weinig meer te eten, ook in Ede. Vanuit het bevrijde Zuiden komt hulp in de vorm van voedselpakketten. Op 23 april verschijnt er een openbare bekendmaking, getekend door de Leider van de Distributiedienst, de heer J.T. Bagchus. Op vertoon van hun stamkaart kunnen gezinshoofden in één van de loodsen v...
Locatie: Ede
Organisatie > Platform Militaire Historie Ede > 0074
Dagorder van de Bevelhebber der Landsstrijdkrachten, luitenant-generaal M. Schouten op 15 december 2000 20001215
Met deze dagorder uit 2000 werd het in 1996 heropgerichte Garnizoen Ede alweer opgeheven. De bevelhebber deed dit via een speciale dagorder, waarin hij een grote metaforfose aankondigde voor het Nationaal Commando. Vanaf 15 december 2000 bestond het Nationaal Commando uit vijf Regionaal Militaire Commando's (RMC). De garnizoenenmaken plaats voor 26 Lokaal Facilitaire Diensten (...
Locatie: Den Haag
Organisatie > Platform Militaire Historie Ede > 0063
► nog 4 treffers bij: Platform Militaire Historie Ede
Replica document oprichting Rijdende Artillerie.
Replica van het document waarin de Erfstadhouder Prins Willem V aan Raad van State voostelt over te gaan tot de oprichting van een brigade Rijdende Artillerie., documenten, korpsgeschiedenis, plaat, V
Organisatie > Museum Korps Rijdende Artillerie > V0061
dolman, officier, cavalerie, Huzaren no. 6
Lichtblauwe dolman met gouden tressen, vergulde knopen en goudgalon langs de boven- en onderzijde van de kraag.( Deel van het uniform van het voormalig regiment Huzaren No.6 ) De dolman heeft toebehoord aan luitenant H.R.A.Rambonnet die gesneuveld is in de slag bij Kermpt in1830 tijdens de Belgische onafhankelijkheids oorlog Zie ook document D0386., kleding, bovenkleding, dolma...
Organisatie > Museum Korps Rijdende Artillerie > K090
► nog 3 treffers bij: Museum Korps Rijdende Artillerie
Brief 11 November 1946 Betreffende fraude en arrestatie 1946-11-11
Op 11 November 1946 vraagt de Algemene Rekenkamer opheldering omtrent fraude en de daarop volgende arrestaties aan de minister van Financien., Document Dump Deelen, Dump Deelen
Locatie: 's gravenhage
Organisatie > Vliegbasis Deelen > 100062
Brief verrekening aankoopprijs Dump Deelen 1948-04-19
Op 19 April 1948 vraagt de directeur van Domeinen hoe het staat met de verrekening van de aankoopprijs van Dump Deelen, ter waarde van 3.780.000 gulden. De brief is geadresseerd aan het ministerie van Financien, Document Dump Deelen, Dump Deelen
Locatie: 's gravenhage
Organisatie > Vliegbasis Deelen > 100063
Document in lijst achterglas waarop vermeld de oprichting GTW-muziekvereniging in 1934
achter glas bevestigde tekst over de GTW; nl de oprichting van een eigen muziekvereniging dd. 24-10-1934 en over de historie van de harmonie tot in de jaren '60 tot aan de opheffing., Muziekverenigingen, document, papier, Glas, hout, karton, GTW
Organisatie > Stadsmuseum Doetinchem > 0597
Tentoonstellingsbord met vervalste stempels van belangrijke Duitse autoriteiten, vervaardigd door de falsificatiecentrale
Tentoonstellingsbord met vervalste stempels van belangrijke Duitse autoriteiten, vervaardigd door de falsificatiecentrale. Het is een verzameling van negentien verschillende stempels, onder andere dienstafdelingstempels, poststempels en zovoort. Onder de stempels staat de afdruk ervan, ze zijn echter sterk vervaagd en bijna onleesbaar. Deze stempels komen uit het bezit van W. d...
Organisatie > Nederlands Politiemuseum > 4566
Boekfragment, miniatuur op perkament uit een Evangelie lectionarium(?), in Grieks, 11de eeuw, Byzantium 1100
Miniatuur op een perkamenten blad. In een vervaagde rood, blauw, goud versierde rechthoek is, gedeeltelijk vervaagd, in een gouden vlak een figuur te zien. De figuur, gekleed in een roze gewaad en zittend op en aan rood meubilair, zou Mattheus kunnen zijn. Zijn linkerhand reikt naar een document op een standaard., manuscripten, boekfragment, informatievorm, religieus object, pe...
Locatie: Byzantijnse Rijk
Organisatie > Huis Bergh > 0807
Passagierslijst van de Statendam, Rotterdam - New-York, met Nederlandse Olympische deelnemers Olympische Spelen 1932 Los Angeles 1932
Passagierslijst van de Statendam, Rotterdam - New-York, met Nederlandse Olympische deelnemers Olympische Spelen 1932 Los Angeles. Wit boekje van 4 pagina's met op de kaft bovenaan in zwart gedrukt 'HOLLAND-AMERICA / LINE / TOURIST CLASS / PASSENGER LIST'. Olympische Zomerspelen 1932 Los Angeles, Olympische voorwerpen, boeken en documenten, document, papier, Olympische Zomerspel...
Organisatie > NOC*NSF > C1932Z-16
Market Garden
Zestig jaar later. Uniek document. Verhalen van veteranen en Gelderse burgers. Met Duitse veteraan Horst Weber. Presentatie TV Gelderland (De geschiedenis bus). Duur 120 minuten, Audiovisueel materiaal, dvd
Organisatie > Historisch Museum Ede > DVD0008
Nationaal Bevrijdingsmonument 1951
Op 5 mei 1945 vond in hotel De Wereld de overgave plaats van de Duitse troepen in Nederland. Hiermee kwam voor Nederland een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Het bevrijdingsmonument toont een man met de handen naar de hemel geheven. De leeuwen aan zijn voeten zijn gemaakt van een granietsoort uit Zweden. De kunstenaar lichtte zijn beeld als volgt toe: 'De grondgedachte van het...
Locatie: 5 Mei Plein, Wageningen
Organisatie > Beelden van Gelderland > BGLD0205
Beekbergen, Monumenten, Molens 1900
Document behorende bij het schilderijtje en een info plaquette over de Ruitersmolen. De oudste voorganger van deze molen was een papiermolen die in 1606 is gesticht, Beekbergen; Monumenten; Molens
Locatie: Tullekensmolenweg, Apeldoorn
Organisatie > CODA Beeldbank > GA-017598

weergave

Inhoud

materiaal

organisatie

plaats

soort