64 treffers met Grieksche A, De

Ragoûtterrine van Delfts aardewerk met deksel en onderschotel 1750
Ragoûtterrine van Delfts aardewerk met deksel en onderschotel., Keramiek (1600-1900), ragoutterrine, aardewerk, tinglazuur, kunstnijverheid
Locatie: Delft
Organisatie > Museum Arnhem > GM 07811-1 t/m 3
Schotel van Delfts aardewerk 1701
Schotel van Delfts aardewerk met tinglazuur., Keramiek (1600-1900), schotel, aardewerk, tinglazuur
Locatie: Delft
Organisatie > Museum Arnhem > GM 02235
► nog 57 treffers bij: Museum Arnhem
Het Nieuwe Testament of alle boeken des Nieuwen Verbonds Onzes Heeren Jezus Christus, Amsterdam 1868
Het Nieuwe Testament of alle boeken des Nieuwen Verbonds Onzes Heeren Jezus Christus, uit de Grieksche taal in onze taal Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet; op las vab de Hoog-mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619., Collectie boeken, bijbels, linnen, papier (v...
Organisatie > Stichting Liemers Museum > 2969
Het Nieuwe Testament of alle boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus, Amsterdam 1881 1881
Het Nieuwe Testament of alle boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus uit de Grieksche taal in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet; op last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden te dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke...
Locatie: Amsterdam, Haarlem
Organisatie > Stichting Liemers Museum > 3576
► nog 5 treffers bij: Liemers Museum
Kwispedoor, De Grieksche A, 1762 1762
Deze kwispedoor is versierd met reliëfs in Lodewijk XV-stijl en deze reliëfs zijn geaccentueerd met blauwe beschilderingen. Op de onderzijde van de uitwelvende bovenkant staan enkele ornamenten die afgeleid zijn van Chinese versieringsmotieven uit de regeringsperiode van keizer Wanli (1573-1620). Het opschrift luidt: ‘TETTJE GERBENS HOONSTRA 1762’., wooncultuur, kwispedoor, aar...
Locatie: Delft
Organisatie > Nederlands Openluchtmuseum > NOM.47816-75
Flavii Josephi des wijdt-vermaerden Joodschen historie-schrijvers boeken; : te weten, twintig van de oude geschiedenissen der Joden, en een van sijn eygen leven: noch seven van de Joodsche oorlogen ... Nu op nieuws uyt de Grieksche en Latijnsche sprake vertaelt, door L. v. Bos ... : daer bij gevoegt: Egesippi boeken, van de Joodsche oorlogen ... 1682
Boek. Mede op nieuws uyt het Hoogduyts door S. de Vries vertolkt. - Uitgever: t' Amsterdam : By de Weduwe van Jan Jacobsz. Schipper, 1682. - [4], 280, [3], 281-414, [14], 91 p. : ill. ; 40x25 cm. - Met tweede, gegraveerd titelbl.: Flavii Josephi hoochgeroemde Joodsche historien ende boecken Noch Egesippus vande ellendige verstoringe der stadt Jerusalem. / Van nieus vertaelt en ...
Organisatie > CODA Museum > B00046