Personen, Militairen, Evenementen

De Vrijwillig Bijzondere Landstorm was een miltaire organisatie, die was opgericht om Nederland te verdedigen in geval van agressie. Als zodanig was zij de opvolgster van de in juli 1907 opgeheven schutterij. Zij was onderverdeeld in regionale en plaatselijke landstormkorpsen. Tal van landstormkorpsen ontvingen vaandels die op een later moment door H.M. de Koningin bij Koninklijk Besluit werden erkend. Dit ging gepaard met een uitreiking van deze vaandels door Zijne Excellentie mr dr L.N. Deckers. De plechtigheid vond plaats te Ede. De vaandels zijn thans in het bezit van het Legermuseum. Foto 1 uit een serie van 2.

vervaardiger Fotobureau "Gazendam", Arnhem
locatie Ede
datering 1932 - 1932
trefwoorden Personen; Militairen; Evenementen
nummer GA14097
instelling Gemeentearchief Ede
bekijk op eigen website naar Gemeentearchief Ede
stel een vraag of reageer

Personen, Militairen, Evenementen