Home > Musea
Video: een kijkje in
het depot

Historisch Museum Arnhem

Museum Arnhem is sinds 1 januari 2014 de nieuwe naam van het Museum voor Moderne Kunst Arnhem en het Historisch Museum Arnhem. U kunt Museum Arnhem bezoeken op twee locaties, het museum voor moderne en hedendaagse kunst aan de Utrechtseweg 87 én het Erfgoedcentrum Rozet in de Kortestraat 16.

Prachtige locatie

Museum Arnhem, locatie Utrechtseweg, is sinds 1920 gevestigd in een voormalige herensociëteit ontworpen door de architect Cornelis Outshoorn. Het negentiende-eeuwse gebouw met omringende beeldentuin ligt op een hoge stuwwal met magnifiek uitzicht op de Rijn, op slechts korte afstand van het stadshart en het centraal station. De voormalige balzaal en het orgelbalkon van de sociëteit zijn in gebruik als bijzondere tentoonstellingsruimten. Daarnaast zijn er in de loop van de jaren de nodige bouwkundige aanpassingen geweest, waaronder de westvleugel ontworpen door de architect Eschauzier, wat de bij bezoekers zeer geliefde Rijnzaal - met groots uitzicht op de rivier- heeft opgeleverd.

Legaat van Alexander Verhuell

Aan de basis van de collectie van het museum ligt het legaat van Alexander Verhuell. Hij vermaakte in 1897 vrijwel zijn hele bezit aan de gemeente Arnhem. Zijn collectie, die schilderijen, tekeningen, prenten en kunstnijverheid omvatte, werd samen met de collectie die de gemeente al bezat nog verder uitgebreid. Vanaf de jaren vijftig werd werk van magisch realisten als Pyke Koch, Dick Ket en Carel Willink aangekocht en werd het verzamelgebied verruimd met glas, keramiekobjecten en sieraden.

Ruimte voor realiteit

In een permanente presentatie wordt een dwarsdoorsnede uit de collectie getoond, met hoogtepunten uit het bijna 100-jarige verzamelbeleid. Daarnaast worden er jaarlijks een tiental exposities georganiseerd op het gebied van internationale moderne en hedendaagse beeldende kunst, toegepaste kunst en vormgeving. Ook gaat speciale aandacht uit naar werk dat verbonden is met Gelderland. Het leidende thema voor Museum Arnhem, zowel in het verleden als nu, is samen te vatten als een plek waar ruimte is voor (het herscheppen en reflecteren op) realiteit.

Erfgoedcentrum Rozet

Het Erfgoedcentrum vertelt het Verhaal van Arnhem en omgeving in een permanente presentatie met behulp van (historische) objecten en multimediale presentaties. Vanuit de actualiteit vertellen Arnhemmers verhalen over objecten die samen een beeld geven van Arnhem en omgeving, de bewoners, hun gebruiken en hun geschiedenis. Dit krijgt verdieping door een unieke collectie boeken, tijdschriften en kranten over Gelderland, waarin u zelf op zoek kunt gaan naar bronnenmateriaal en verdere informatie. Het Erfgoedcentrum is een samenwerking tussen Museum Arnhem en de Gelderland Bibliotheek.

Foto: Willem Franken.

Adres en website

Utrechtseweg 87, 6812 AA Arnhem. Erfgoedcentrum Rozet: Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem.
www.museumarnhem.nl


uitgebreid

zoeken bladeren tijdbalk spelen determinatiewijzer